Activiteiten

Het Witte Kerkje in Oostzaan is een kerk zoals er veel bestaan in Nederland, maar zoals ieder mens anders is, is ook elke kerk anders. Ons Witte Kerkje heeft ongeveer 100 leden. Elke zondag komen wij bij elkaar; dan bidden en zingen wij tot God en luisteren naar Zijn Woord. Zo vormen we een gezin, samen met alle christenen in de wereld.

Wij baseren ons op Gods Woord en op die basis proberen we vorm te geven aan de roeping om kerk te zijn, midden in de wereld.

Er zijn nog meer activiteiten waar wij elkaar ontmoeten:
- koffieochtenden
- vakantiebijbelfeest
- jeugdgroepen
- groeigroepen
- muziekdiensten

Verder worden er in samenwerking met de Grote Kerk Oostzaan houdbare levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank Amsterdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ngkoostzaan@gmail.com.